Hướng dẫn đăng nhập khóa học Tiếng Anh Online

Hướng dẫn đăng nhập khóa học Tiếng Anh Online

Do tình hình dịch bệnh kéo dài, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Sài Gòn triển khai hình thức dạy và học Tiếng Anh Online dành cho học viên đăng ký khóa học Tiếng Anh tại Trung tâm.

Mô hình học tiếng Anh trực tuyến gây sốt trong mùa dịch
Mô hình học tiếng Anh trực tuyến gây sốt trong mùa dịch

Nay Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Sài Gòn hướng dẫn Quý phụ huynh, học viên về việc đăng nhập khóa học Tiếng Anh Online dành cho học viên đã đăng ký khóa học tại Trung tâm như sau:

Bước 1: Nhận thông tin tài khoản đăng nhập (Được cấp tài khoản khi đăng ký khóa học tại Trung tâm)

Bước 2: Vào menu KHÓA HỌC ONLINE -> Đăng nhập tài khoản

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, học viên chọn Khóa học tương ứng đã đăng ký.

Bước 4: Bắt đầu khóa học (Thời khóa biểu được giáo viên cung cấp trong thông tin khóa học).

Lưu ý: Để đảm bảo tham gia khóa học thuận tiện, đề nghị học viên trang bị máy tính có camera, tai nghe để đảm bảo chất lượng khóa học.