Thông báo Lịch thi Chứng chỉ Tin học Tháng 05/2020

Thông báo Lịch thi Chứng chỉ Tin học Tháng 05/2020

THÔNG BÁO
LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC – THÁNG 05/2020
Lịch thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

Trung tâm Phát triển Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TPHCM thông báo lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản – Nâng cao tại TPHCM, như sau:

1. Lịch thi

– Ứng dụng CNTT Cơ bản: 16/05/2020; 23/05/2020

– Ứng dụng CNTT Nâng cao: 17/05/2020; 24/05/2020

2. Hồ sơ đăng ký dự thi

– 01 phiếu đăng ký theo mẫu;

– 02 CMND công chứng;

– 04 hình thẻ 3×4.

3. Địa điểm đăng ký

4. Thông tin liên hệ